E-6. Studies on the Uptake of Anticancer Drug into Brain Tumor Tissue

Kazuo TAKEUCHI, Masayuki ATSUCHI, Takeshi MASUI, Toshi SUEYOSHI, Mitsuhiro HARA, Ryuji OGIWARA
1971 Neurologia medico-chirurgica  
doi:10.2176/nmc.11.258 fatcat:ff75thh2kbbkrjydmvsfeq4kyu