Krytyka postkolonialna, literacka aksjologia, literatura serbska

Slobodan Vladusić
2015 Porównania  
Słowa kluczowe: krytyka postkolonialna, aksjologia, Megalopolis, literatura narodowa, tożsamość hybrydyczna Abstrakt: Slobodan Vladusić. KRYTYKA POSTKOLONIALNA, LITERACKA AKSJOLOGIA, LITERATURA SERBSKA. "PORÓWNANIA" 16 (2015). T. XVI. S. 47-56. ISSN 1733-165X. W pracy analizowana jest zależność między założeniami aksjologicznymi krytyki postkolonialnej a kryteriami wartościującymi, przyjętymi w opisie literatury. Główna teza tekstu głosi, że badania postkolonialne, uznające obecne w literaturze
more » ... becne w literaturze współczesnej kryteria wartościujące jako represywne w sensie politycznym, jednocześnie same przyjmują kryteria zaangażowania politycznego, jako relewantne narzędzie służące ocenie wartości tekstu literackiego. W części końcowej pracy przedstawiono rozważania poświęcone wpływowi specyfiki badań postkolonialnych na stan literatury i krytyki literackiej. Przedstawiono tu trzy wnioski: 1) literatura serbska musi się stać literaturą hybrydyczną, aby mogła się przyjąć na gruncie postkolonialnej koncepcji literatury, co oznacza, że powinna się wyzbyć swojego narodowego przedznaku; 2) postkolonialna koncepcja literatury zainicjuje w literaturze serbskiej przesunięcia tematyczne na korzyść sytuacji hybrydycznych -czyli afirmacji Megalopolis ze strony przybyszów z prowincji; 3) koncepcja literatury postkolonialnej doprowadzi do zideologizowania krytyki literackiej za pośrednictwem fenomenu krytyki inkwizycyjnej, czyli takiej, której punkt wyjścia stanowi aprioryczna niższość moralna tekstu literackiego. ________________ 1 Tekst jest zmienioną wersją artykułu, który ukazał się w tomie: Srpska književna kritika i kulturna polityka u drugoj polovini XX veka. Red. M. Radulović. Beograd: Institut za književnost i umetnost 2013, s. 487-496.
doi:10.14746/p.2015.16.10863 fatcat:c3jzuutkm5bafa6xxrruarpatm