Toplama zamanının Achillea teretifolia Willd.'in uçucu bileşenlerine etkisi

Samim Yaşar, Hüseyin Fakir
2016 Turkish Journal of Forestry  
In this study, Achillea teretifolia Willd. collected in June, July and August 2012 were compared on the basis of the chemical compositions of oils obtained by hydrodistillation. In the case of June sample, 40 compounds were identified representing the 97.7 % of the total oil. Thirty eight constituents consisting 97.3 % of the total composition were determined in the oil of July sample. On the other hand, 28 components were obtained representing 98.7 % of the oil of August sample. The major
more » ... ple. The major constituents of three oils were described as 1,8-Cineole (35.8, 34.3 and 54.5 %), Camphor (14.2, 15.1 and 19.8 %), -Thujone (6.7, 6.6 and 3.5 %) and Terpinen-4-ol (5.2, 4.1 and 3.7 %), respectively. The main compound groups of A. teretifolia Willd. oil samples from three reaping times were terpene oxides, ketones and alcohols with their contents being 37.9, 23 and 23.3 % in the June sample, 36.6, 25.2 and 22 % in the July sample and 55.7, 24.4 and 14.1 % in the August sample, respectively. Toplama zamanının Achillea teretifolia Willd.'in uçucu bileşenlerine etkisi Özet: Bu çalışmada haziran, temmuz ve ağustos 2012 aylarında toplanan Achillea teretifolia Willd. bitkisine ait su buharı destilasyonu ile elde edilen yağlardaki kimyasal bileşenler karşılaştırılmıştır. Haziran ayına ait örnekte 40 bileşen tespit edilmiş olup toplam yağın % 97.7'sini oluşturmuştur. Temmuz ayında toplanan örnekte 38 bileşen belirlenmiş ve bileşenler toplam yağın % 97.3'ünü kapsamıştır. Diğer taraftan, 28 bileşen saptanan ağustos ayına ait olan örnekte ise bileşenler toplam yağın % 98.7'sini meydana getirmiştir. Her üç örneğe ait yağlarda ana bileşenler 1,8-Cineole (% 35.8, 34.3 ve 54.5), Camphor (% 14.2, 15.1 ve 19.8), -Thujone (% 6.7, 6.6 ve 3.5) ve Terpinen-4-ol (% 5.2, 4.1 ve 3.7) olarak belirlenmiştir. Örneklerde saptanan bileşenler yüksek oranda 3 ana grupta toplanmış olup, bunlar terpen oksitler, ketonlar ve alkollerdir. Terpen oksitler, ketonlar ve alkoller sırasıyla haziran ayı örneğinde % 37.9, 23 ve 23.3, temmuz ayı örneğinde % 36.6, 25.2 ve 22 ve ağustos ayı örneğinde % 55.7, 24.4 ve 14.1 şeklinde yer almıştır.
doi:10.18182/tjf.34546 fatcat:kmiod37b2ndprbu2gka3eh2mja