Türkiye Camilerinde Okutulan Hutbelerin Birlikte Yaşama Söylemleri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme: Adana Örneği

İslam Can
2017 Selçuk Üniversitesi edebiyat fakültesi dergisi  
doi:10.21497/sefad.377500 fatcat:r3u42gyhtfbuhjh72sqarz3k6y