Türkiye'nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası Eserlerine Göre Verem Hastalığının Seyri

Cihat Tanış
2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Tarih boyunca birçok toplumu etkileyen ve çok sayıda ölüme neden olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele devletlerin öncelikleri arasında olmuştur. Bu bağlamda başlangıçta Osmanlı, sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti bulaşıcı hastalıklarla daha etkili mücadele edebilmenin yollarını aramıştır. Ancak 20. yüzyılın başlarında Balkan Savaşları ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile sonuçlanan uzun süreli savaşlar toplumu büyük bir sefalete sürüklemiştir. Yaşanan sefalet
more » ... nan sefalet beraberinde verem gibi bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarmıştır. Bu nedenle başta TBMM daha sonra Cumhuriyet hükümetleri, bir yandan ülkenin sosyo-ekonomik durumu düzeltmeye çaşılırken diğer yandan hastane, dispanser ve sanatoryum gibi birçok müsesese açarak veremle mücadele etmeye çalışmıştır. Bunun yanı sıra ülke genelini iyi bir şekilde etüt edebilmek amacıyla Türkiye'nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası eserlerini hazırlatmışlardır. Bu eserler eğitim, sağlık, ekonomi, nüfus gibi yazıldıkları bölgeyle önemli bilgiler içermektedir. Bu çalışmada toplamda 15 vilayet incelenmiştir. Böylelikle Türkiye'nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası eserlerinden faydalanılarak dönemin toplumunu önemli ölçüde etkileyen verem hastalığının hangi vilayette ne kadar yaygınlıkta görüldüğü saptanmaya çalışılmıştır. Abstract It has been among the priorities of states to combat infectious diseases that have affected many societies and caused many deaths throughout history. In this context, the Ottoman initially, then the Republic of Turkey has been looking for ways to be able to more effectively combat infectious diseases. However, the long-term battles that started with the Balkan Wars in the early 20th century and were resulted in the establishment of the Republic of Turkey have led society into great misery. The experienced misery has issued along with an invitation to infectious diseases such as tuberculosis. Therefore, the first Grand National Assembly of Turkey and then the government of the Republic tried to improve the socio-economic situation of the country on the one hand while trying to fight against tuberculosis by opening up a lot of offers such as hospitals, dispensaries and sanatoriums. These works provide information on many subjects from education to health about the region in which they are written. In this study, it has been aimed to determine how widespread tuberculosis disease, which significantly affects the population of the period, was seen in which province by being benefited from Turkey's Sanitary and Social Geography Works.
doi:10.26466/opus.567455 fatcat:ecmvvcqspncfvlpdk6wvmnm5eu