Sobre homologia de grups i classes de grups abelians

J. Moncasi
1980 Publicacions matemàtiques  
doi:10.5565/publmat_17180_07 fatcat:6hjkjv7zobhaxgm32celoe5wny