Moduł czujników wielu gazów zagrożeń chemicznych

Jarosław Młyńczak, Krzysztof Kopczyński, Mirosław Maziejuk, Jadwiga Mierczyk
2014 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej  
Streszczenie. w artykule przedstawiono opis budowy oraz badania modułu czujników wielu gazów substancji chemicznych. Moduł jest w stanie wykrywać 11 różnych substancji w stanie gazowym jednocześnie i liczba ta może zostać zwiększona w miarę potrzeb. Moduł został zaprojektowany i zbudowany jako urządzenie do zainstalowania na mobilnych platformach bezzałogowych w zastosowaniach antykryzysowych. Abstract. The paper describes the construction and the results of investigations of the multigas
more » ... the multigas module of chemical contaminants sensors. The module is able to detect 11 different volatile chemical agents simultaneously and this number can be increased if needed. The module was designed and built as a device installed on mobile unmanned platform for anti-crisis application.
doi:10.5604/12345865.1131335 fatcat:noj67t2pjnhxdi4xu3hxnvx7jm