Religijsko izobraževanje in kateheza odraslih v Katoliški cerkvi

Tadej Stegu
2014 AS: Andragoška Spoznanja  
RELIGIJSKO IZOBRAŽEVANJE IN KATEHEZA ODRASLIH V KATOLIŠKI CERKVI POVZETEK Avtor v besedilu opredeli pomen izrazja, ki ga uporabljamo na področju religijskega izobraževanja in kateheze odraslih v Katoliški cerkvi. Preučuje prehajanje od kateheze, ki je bila v nekem obdobju namenjena izključno otrokom, h katehezi odraslih. Ko opazuje različne modele religijskega izobraževanja in kateheze odraslih, odkrije odsotnost modelov, ki bi bili namenjeni starejšim odraslim, ter napoveduje nastajanje
more » ... ih modelov religijskega izobraževanja in kateheze za odrasle in starejše odrasle. Ključne besede: odrasli, religijsko izobraževanje, vera, kateheza, katehumenat, starejši, izobraževanje odraslih ADULT RELIGIOUS EDUCATION AND ADULT CATECHESIS IN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH -ABSTRACT In this paper, the author defines the terminology used in the fields of adult religious education and adult catechesis in the Roman Catholic Church. He examines the transition from what, in a certain historical period, used to be catechesis intended exclusively for children to adult catechesis. While analyzing different models of religious education and adult catechesis, he establishes the absence of models intended for the elderly and foresees the emergence of different models of religious education and catechesis for the elderly.
doi:10.4312/as.20.1.61-73 fatcat:pgwffrzscnhwzobfn32rtohiza