Ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας με αξιοποίηση υποδομών χωρικών δεδομένων [article]

Evgenia Psarra, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2019
doi:10.26240/heal.ntua.9091 fatcat:xk2pitz22vaytddxpttu5gmpjq