Self Cleanable Tile Grout

Mehmet Canbaz, Hikmet Tayfun Ünverdi, Yasemin Balk
2016 Uludağ Üniversitesi mühendislik fakültesi dergisi  
Öz: Bu çalışmada kendi kendini temizleyebilen derz dolgu ve beyaz çimento numuneleri üretilmiş ve bu numunelerle TiO 2 'nin kendi kendini temizleme mekanizmasındaki etkisi test edilmiştir. Kullanılan TiO 2 katkısının miktarı ve farklı yapılardaki türlerinin etkileri test edilmiş ve kıyaslanmıştır. Anataz yapıdaki ve Rutil yapıdaki TiO 2 katkıları kullanılmıştır. Ayrıca silis katkısının numunelerin kendi kendini temizleme sistemi üzerindeki etkisi gözlenmiştir. Çalışmalar İtalyan UNI
more » ... yan UNI standartları göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bu çalışma ile birlikte ıslak mekânlarda kullanılan seramik malzemelerin derz dolgularında meydana gelen kirlenmenin fotokataliz yöntemi ile önce çözülmesi ve sonra su, rüzgâr gibi etkilerle çözülen kirlerin ortadan kalkması mümkün olacaktır. Abstract: In this study, self-cleaning tile grout and white cement specimens are produced and the effect of self-cleaning mechanism of TiO 2 is tested. Effects of TiO 2 amount and TiO 2 type are tested and compared. Anatase form and rutile TiO 2 additive are used in the study. In addition, effects of silicate additives on the self-cleaning mechanism is determined. Studies are conducted with respect to Italian UNI code. This study presents a method for solving rust between the tiles of ceramic wet floor coverings with photocatalysis method and then removing the dirt with secondary effects such as water, wind etc.
doi:10.17482/uujfe.33739 fatcat:wz2frq7farf37ive6cmgkpd5pm