Coopetition Strategy: A Research On Traditional Airlines

Gökhan TANRIVERDİ, Ayşe KÜÇÜKYILMAZ
2018 Gaziantep University Journal of Social Sciences  
Employed by two or more competitor companies particularly in highly competitive markets, the coopetition strategy is a business strategy where competition goes hand in hand with cooperation. Airline companies employ coopetition strategy to overcome such unfavorable conditions and to achieve sustainable competitive advantages. For that purpose, they make agreements with competitor airline companies within or apart from the strategic alliances. The purpose of this study is to identify the
more » ... dentify the experiences of the airline companies practicing coopetition strategies. To that end, semi-structured interviews have been carried out with senior managers of five traditional airlines. The primary result of the study is that the coopetition strategy is indispensable for the sustainability of the airline business. Another remarkable result is that competition boards are required to lead up practices which will benefit airline companies. Öz Ortaklaşa rekabet stratejisi, iki ya da daha fazla rakip işletme tarafından özellikle rekabet yoğun pazarlarda kullanılan, rekabet ve işbirliğinin aynı anda gerçekleştirildiği bir işletme stratejisidir. Havayolu şirketleri, kendileri için istemedikleri bazı olumsuzlukların üstesinden gelmek ve sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmak için ortaklaşa rekabet stratejisini kullanmaktadır. Bu doğrultuda, rakip havayolu şirketleri ile stratejik havayolu ittifakları dahilinde ve haricinde anlaşmalar yapılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ortaklaşa rekabet stratejisini uygulayan havayolu şirketlerinin deneyimlerinin ortaya konmasıdır. Bu amaçla, beş geleneksel havayolu şirketinin üst düzey yöneticisi ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan temel sonuç, ortaklaşa rekabet stratejisinin havayolu sektörünün sürdürülebilirliği için olmazsa olmaz olduğudur. Bir diğer kayda değer sonuç ise rekabet kurullarının havayolu şirketlerine fayda sağlayacak uygulamaların önünü açması gerektiğidir.
doi:10.21547/jss.333589 fatcat:7qhtplxulfbfhgxzfp2mccquq4