Pregnancy Detection in a Gazella gazella (Mountain Gazella) by Using Ultrasonography
Bir Gazella gazella'da (Hatay Dağ Ceylanı) Ultrasonografi ile Gebelik Tanısı

Yaşar ERGÜN, Gökhan DOĞRUER, Mustafa Kemal SARIBAY
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Şube Müdürlüğünce yaralı olarak getirilen ergin, dişi, yaklaşık 6-12 aylık ceylanın rutin genel muayenesi esnasında, ultrasonografi kullanılarak yapılan muayenesinde gebe olduğu belirlendi. Transabdominal olarak inguinal bölgeden yapılan gebelik muayenesinde 2.5-5 MHz konveks ve 5-7.5 MHz mikrokonveks prob kullanıldı. Muayenede embriyonal kalp atımı belirgin olarak görüldü, amnion zarının embriyonun etrafını sardığı belirlendi ancak plasentomlar, ekstremiteler, vertebra ve kostalar gözlenemedi.
more » ... stalar gözlenemedi. Türkiyede yaşayan Gazella gazella türünde ultrasonografi kullanılarak ilk kez yapılan bu gebelik teşhisi ile Gazella gazella'nın da dahil olduğu yaban hayvanlarında da gerektiğinde ultrasonografi kullanılarak gebeliklerin tespit edilebileceği kanısına varıldı. Summary An injured adult, female, about 6-12 months old Gazella gazella was brought to Clinics of Faculty of Veterinary Medicine, University of Mustafa Kemal, Hatay Turkey by National Park Directorate of Hatay Region. In reproductive ultrasonographic examination of the routin general examination of the animal a pregnancy was detected. In the transabdominal ultrasonographic examination from the inguinal area, 2.5-5 MHz convex and 5-7.5 MHz microconvex probs were used. During the examination embrional heart beats and amniotic vesicle were detected. Extremities, vertebrae and costae were not detected. This case is the first record in pregnancy detection in Gazella gazella by using ultrasonographic examination in Turkey. It is concluded, that pregnancy can be detected in Gazella gazella and also in the other wild ruminant species by using ultrasonography.
doi:10.9775/kvfd.2010.2244 fatcat:tkeqhxt2yfhvpoahnwdkgmzyva