Auteursrecht op informatie. Auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland. Een rechtsvergelijkend onderzoek [book]

B. Hugenholtz
2005 unpublished
doi:10.5117/9053568492 fatcat:gyfrlobw3ncerlalhiuxwygnga