Analysis of ethical guidelines for epidemiological studies and biomedical research
Analiza etičkih vodiča u epidemiološkim i biomedicinskim istraživanjima

Dušanka Krajnović, Miona Mihajlović, Andrijana Milošević-Georgiev
2019 Engrami  
Uvod. Kako su biomedicinska istraživanja na ljudskim subjektima, istraživanja kod kojih se javlja interakcija ili intervencija sa živom osobom, ona inherentno predstavljaju kontroverzu. Epidemiološka istraživanja obuhvataju širok spektar istraživanja koji se kreću od istraživanja uzroka bolesti u populaciji, korišćenjem alata molekularne biologije, do procene zdravstvenih usluga i analize socijalnih faktora koji su povezani sa zdravljem i bolesti, velikih studija o novom javnom zdravlju i
more » ... om zdravlju i intervencija za sprečavanje oboljenja. I ona mogu da uključe brojna etička pitanja, poput onih usmerenih na izbegavanje sukoba interesa, pravednu raspodelu koristi i štete u zajednici i obeveze očuvanja privatnosti i poverljivosti. Ciljevi. Specifični ciljevi ovog rada bili su: (i) prikazati i analizirati osnovne ANALIZA ETIČKIH VODIČA U EPIDEMIOLOŠKIM I BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA Dušanka Krajnović Miona Mihajlović Andrijana Milošević Georgiev Engrami · vol. 41 · jul-decembar 2019. · br. 2 81 Ključne reči: bioetička pitanja, Helsinška deklaracija, ispitanici, prava pacijenta Engrami · vol. 41 · jul-decembar 2019. · br. 2 82 Engrami · vol. 41 · jul-decembar 2019. · br. 2 83 Engrami · vol. 41 · jul-decembar 2019. · br. 2 84 Engrami · vol. 41 · jul-decembar 2019. · br. 2 85 Engrami · vol. 41 · jul-decembar 2019. · br. 2 96 Engrami · vol. 41 · jul-decembar 2019. · br. 2 97
doi:10.5937/engrami1902080k fatcat:yt3nznxncbg45o6fz6rvqycmya