Економічна культура в договірному регулюванні суспільних відносин

Завальна Ж. В.
2020 Zenodo  
Постановка проблеми. Визначальною є роль економічної культури в взаємодії суб'єктів господарювання, заснованої на угодах, і в регулюванні, що ґрунтується на угодах, зокрема. Метою статті є підвищення ефективності регулювання суспільних відносин на основі угоди шляхом визначення ролі економічної культури у поведінці сторін взаємодії на основі угоди. Економічну культуру в регулюванні суспільних відносин на основі домовленостей вивчали за допомогою таких методів дослідження, як теоретичний аналіз
more » ... теоретичний аналіз та синтез доктринальних положень економічної психології та соціології щодо змісту та елементів особистої економічної культури. Результатом дослідження є виявлення взаємодії між наявністю економічної культури та використанням різних форм регулювання на основі угод до соціальних відносин. Також з'ясовується, що культура – це сукупність соціальних обмежень разом із її створенням у суспільстві. Таким чином, особиста економічна культура розглядається в трьох різних аспектах, включаючи комунікативний, регулятивний та інноваційний. Проаналізовано деякі складові елементи особистої економічної культури, представлені у вигляді інтелектуальних, психоемоційних та поведінкових елементів. Більше уваги в аналізі приділяється психоемоційному елементу особистості в рамках взаємодії, заснованої на угоді, а саме функціям економічної совісті, мислення та інструкцій. Як висновок зазначено, що особистісна економічна культура завдяки своїй багатоелементній природі є єдиною єдністю, яка служить основою для економічного та правового життя як особистості, так і окремих соціальних груп. Саме регулювання, що ґрунтується на угодах, включає норми поведінки, розроблені відповідно до економічної культури, і, як таке, стає культурною рольовою моделлю взаємодії, заснованої на угодах у суспільстві. Тому роль особистої економічної культури в угодній регуляції суспільних відносин була визначена як створення автономної, організованої, відповідальної та творчої особистості, яка [...]
doi:10.5281/zenodo.3883843 fatcat:3c3rlog4jvcxzh6wwn2l3adfdy