The Methodology and Mathematical Models Searching for the Optimal Investment Strategy in Sources of Heat
Metodyka i modele matematyczne poszukiwania optymalnej strategii inwestycyjnej w źródłach ciepła

Ryszard Bartnik, Waldemar Skomudek, Aleksandra Otawa
2016 Pomiary Automatyka Robotyka  
doi:10.14313/par_222/51 fatcat:2escolpzfvd23krpdp4sctf6n4