Relacja Jana Funcka z synodu w Koźminku w roku 1555 (przyczynek do kontaktów protestantów z Prus Książęcych, Polski i Czech)

Janusz Małłek
2016 Zapiski Historyczne  
doi:10.15762/zh.2015.32 fatcat:64xyppxdxze6vlxyfstoz5wkyi