Region europejski jako forma podziału terytorialnego Unii Europejskiej

Andrzej Bałaban, Uniwersytet Szczeciński, Ewa Milczarek, Uniwersytet Szczeciński
2018 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Streszczenie Dążenia do rozwoju współpracy w ramach Unii Europejskiej z partnerami na poziomie regionalnym wynikają ze znacznego zróżnicowania narodowych systemów prawnych oraz procedur i wynikających stąd istotnych trudności w zakresie przeprowadzania i zarządzania działaniami dotyczącymi współpracy. Impulsem do pogłębienia roli regionu była realizacja programów Funduszy Strukturalnych. Województwa jako regiony kandydują do roli trzeciego uczestnika układu unijnego tworząc nowy trójszczeblowy
more » ... owy trójszczeblowy układ podmiotowy: wspólnota -państwo -region. By wystąpić w tej roli muszą aktywnie działać w celu wzmocnienia swej pozycji na forum europejskim, w szczególności w gremiach kształtujących politykę regionalną. Szansą dla regionów jest w szczególności rozwój polityki regionalnej Unii Europejskiej, której celem jest redukowanie różnic rozwoju lokalnego i likwidacja rejonów biedy i zacofania. Artykuł przedstawia prawne aspekty związane z określeniem "regionu" na gruncie prawa polskiego. Przedstawia również walory polskiego województwa na forum unijnym i możliwe formy oddziaływania na realizowaną politykę unijną.
doi:10.15804/ppk.2018.04.09 fatcat:pucthr3gt5gmrhoqh23yjuw26m