Prospects of using cryptocurrencies in modern economic systems

Інна Миколаївна Макарчук, Оксана Валентинівна Перчук, Віталіна Валеріївна Малишко
2019 The Journal of Zhytomyr State Technological University Series Economics Management and Administration  
І.М. Макарчук, к.е.н., доц. О.В. Перчук, к.е.н., доц. В.В. Малишко, к.е.н., доц. ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Перспективи використання криптовалют у сучасних економічних системах Наведено переваги та недоліки використання криптовалюти період загострення кризових явищ в економіці України, коли домогосподарства та суб'єкти господарювання, як правило, уникають заощадження грошових ресурсів у національній валюті, віддаючи перевагу
more » ... чи перевагу вкладенню коштів в іноземну валюту, вартісні речі (зокрема, авто), нерухомість і золото. Розглянуто світовий досвід правового та ринкового регулювання процесу обігу криптовалют. Обґрунтовано основні переваги криптовалют: конфіденційність, а отже, безпека даних власників; незалежність від держави; відсутність територіальних і часових обмежень у трансакціях; низька вартість обслуговування тощо. Як результат, криптовалюта набирає все більшої популярності серед населення, формується інфраструктура її продажу через термінали (станом на 2018 р. їх було вже близько 5000), починають практикуватися ф'ючерсні контракти на біткоіни, розширюється мережа комерційних та виробничих структур, які надають можливість розрахунку криптовалютою. Зазначено перспективи подальшого функціонування криптовалют у сучасних економічних системах. Встановлено, що для ефективного функціонування криптовалюти необхідна їх інституалізація, яку можна здійснити двома шляхами: по-перше, це правова інституалізація, а по-друге -ринкова, що здійснюється завдяки формальному і неформальному встановленню правил функціонування криптовалюти. Ключові слова: криптовалюта; капіталізація; фінансові інновації; технологія блокчейн; біткоін. Актуальність домлідження. Після світової фінансової кризи, що безпосередньо вплинула на стабільність фінансової системи України і банківської сфери зокрема, похитнулася довіра до традиційних фінансових інститутів держави. Знецінення національної грошової одиниці зумовило зубожіння населення і пошук альтернативних шляхів збереження заощаджень. Динамічний розвиток ІТ-технологій та інформаційної економіки активізував пошук нових видів фінансових інструментів, заснованих на інформації. Такою фінансовою новацією стала криптовалюта. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед основних закономірностей у фінансовій сфері, пов'язаних із новим етапом розвитку світової глобальної економіки, варто зазначити розвиток процесів фінансових інновацій який досліджували як українські так і зарубіжні вчені: М.Андручович, С Капкун, А.Квітка, М.Куцевола, М.Лихачова, І.Лубенець, Н.Поливка, М.Роесчлін, Ю.Солодковський та ін. Незважаючи на економічне та соціальне сприйняття криптовалюти, в багатьох країнах ще не створено правового базису її продукування, обороту та використання. Національним банком України наголошено, що власники криптовалюти «мають усвідомлювати, що здійснюють операції з нею на власний ризик». Попри державне визнання високої ймовірності шахрайства, кібератак, відсутності гарантій, фактично жодних законодавчих та превентивних заходів (окрім нечисленних попереджень про небезпеки) не було проведено. Натомість у високорозвинених державах світу офіційно визначено статус криптовалюти та органи регулювання й контролю за операціями з нею. Метою статті є визначення сучасних особливостей функціонування криптовалют у світі та оцінка переваг і недоліків їх використання. Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження становлять положення діалектики як загальнонаукового методу пізнання явищ об'єктивної дійсності, інші загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: формально-логічний, історико-правовий, системного аналізу, порівняльний, статистичний методи. Викладення основного матеріалу. На думку аналітиків ринок криптовалюти є вигідним для великих компаній, адже володіння значним капіталом у різних країнах світу, який не прив'язаний до місцевих валют, зумовлює зацікавленість ринком віртуальних грошей [1] . Ринок генерації криптовалют протягом 2018 р. був поділений таким чином: Китай -60 %, США та Канада -16 %, Грузія -6 %, Європа -5 %, Ісландія -4 %, Індія -3 %, Росія -2 %, Австралія -2 %, Південна Америка -2 %. Цифровий обмін криптовалютами здійснюється на таких світових біржах, як «Bitfinex», «Poloniex», «Kraken», «Shapeshift», «Changelly», CHBTC, «Bitsquare», «Bittrex», «BitMEX», BTER, «Yobit», «CoinExchange», «LiteBit», «Btc Markets» тощо [3].
doi:10.26642/jen-2019-2(88)-179-185 fatcat:zve5xoka4vcbdhyqsx26xhh3bm