Econometrics with applications in R [Econometrie cu aplicații în R], IVth edition by Dănuț-Vasile JEMNA. Iași: Publishing House of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași, 2017. ISBN 978-606-714-384-3

Gabriel Camara
2019 Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir  
doi:10.15551/lsgdc.v47i1.07 fatcat:phyphgpgxzejvmvqgahkb7pfka