Yeni Lisan'dan Bugüne Değişen Dilde Millilik Algısı

M. Esat HARMANCI
2010 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi  
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 5, İstanbul 2010, 121-132. Ö Z E T Milli Edebiyat ve Yeni Lisan Hareketi'nin açmış olduğu çığırda özellikle dil üzerinde milli bir siyaset benimsendi. Dönemi için söz konusu edilen bu duyarlılıklar sonraki yıllarda da etkisini sürdürdü ve Cumhuriyetle birlikte resmi dil politikası olarak icra edildi. Mevcut durumun iyileştirilmesi ihtiyacından doğan bu hareket zamanla politik bir yaklaşıma da dönüştü. Dönemi için söz konusu edilen bu ihtiyaç ilerleyen
more » ... arda geçmişe yönelik bir kıstas olarak da kullanıldı ve "Osmanlıca"'nın klasik eserler verdiği dönemlerdeki metinler bu politik yaklaşım süzgecinden geçirilerek kültür havzası üzerinde eski-yeni ve iyi-kötü gibi değerlendirmeler yapıldı. Makale ile, bu bakış açısının dönemsel olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılacak ve dünden bugüne değişen dinamiklerle kültür alanına bakıldığında, klasik dönem dilinin ve eserlerinin nasıl algılanması gerektiğine yönelik bilgiler verilecektir. A B S T R A C T Especially on the tongue a national policy adopted in the era the National Literature and New Language Movement has opened. The impact of these sensitivities, their periods were valid, continued in subsequent years and they were executed.as the official language policy of the Republic. This movement, born in the need to improve the current situation, turned into a political approach over time. For a later time the need valid for the period was used as a yardstick for the past and Classical works from the periods of Ottoman texts through the filter of this approach to political culture on the basin as the old-new and good-bad evaluations were performed. By the article, this perspective is periodically uncover from yesterday to today to work and looking to the changing dynamics of culture, the language of the classical period, and how the perception of the works should be given for the information.
doi:10.15247/dev.55 fatcat:4yjxjqjmtnfqrf7yna2mufty74