КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТА ЧУТТЄВОЇ ІНТУЇЦІЇ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ

Taisa Kyrylenko, Alina Lobanovа
2017 Психологічний Часопис  
Анотація. У статті представлено особливості інтуїтивного пізнання як одного з методів пізнання та освоєння реальності. Розглянуто основні підходи до його розуміння, які існують у психології. Розкрито теоретичні передумови для виділення чуттєвої та раціональної сфер в інтуїтивному пізнанні. Наведено підходи до їх розуміння, починаючи з класичної філософської думки: розглянуто особливості взаємодії, домінування однієї чи іншої сфери в різні періоди науки, специфіку та синонімічну термінологію
more » ... ого з них, яка фігурує в психологічній літературі. Обґрунтовано доцільність розгляду інтуїції з врахуванням чуттєвої та інтелектуальної сфери, доведено практичну значущість виділення такого підходу до інтуїції для психологічної науки. Ключові слова: інтуїтивне пізнання, чуттєва інтуїція, інтелектуальна інтуїція. КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТА ЧУТТЄВОЇ ІНТУЇЦІЇ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ Кандидат психологічних наук, заслужений працівник освіти України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ (Україна) УДК: 159.9.016 ISSN 2414-0023 (Print) ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧАСОПИС № 2 (6) 2017 № 2 (6) 2017
doi:10.31108/1.2017.2.6.1 fatcat:2idjetccdvf6te6qdvimbvlzsu