ДОСВІД РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛОАГРЕГАТІВ З ДВОСВІТНИМИ ЕКРАНАМИ ТА ЩІЛИННИМИ ПОДОВИМИ ПАЛЬНИКАМИ

E.M. Lavrentsov, I.Ya. Sigal, A.V. Smikhula, E.P. Dombrowska, O.S. Kernazhytska, O.V. Marasin
2019 Energy Technologies & Resource Saving  
Показано, що у газових котлах рівномірне підведення тепла по глибині (ширині) топкової камери за рахунок використання подових щілинних пальників підвищує їх ресурс на строк понад 40 років. Причому використання двосвітних екранів дає можливість суттєво збільшити теплонапругу топкового об'єму, залишаючи незмінними об'єм топкової камери та температуру димових газів на виході з топки при одночасному зниженні викидів оксидів азоту. Котли потужністю 1–10 МВт із вищевказаними технічними рішеннями
more » ... ними рішеннями конструкції Інституту газу НАН України із загальною тепловою потужністю більше 60 ГВт продовжують випускатися та експлуатуватися в Україні та країнах СНД, причому щодо викидів оксидів азоту встановлені котли відповідають новій директиві ЄС (EU) 2015/2193. Показано, що застосування газових подових щілинних пальників у порівнянні з базовими заводськими вихровими типу ГМГ чи ГМГБ, що встановлені на багатьох котлах, дає можливість знизити викиди оксидів азоту орієнтовно на 15 %. Розроблено проект реконструкції котлів ТВГ-8 (ТВГ-8М) та КВГ-7,56 зі збільшенням площі конвективної поверхні заміною заводської труби діаметром 28х3 на 32х3 мм. Передбачено використання удосконалених щілинних подових пальників, що оснащені каліброваними соплами для точного дозування природного газу в повітря. У результаті дослідного випробування реконструйованих котлів на протязі 3–5 років показано, що ці технічні рішення дають можливість підвищити енергоефективність існуючих котлів ТВГ та КВГ до сучасного європейського рівня — 94–95 % на номінальній теплопродуктивності. Бібл. 18, рис. 4, табл. 5.
doi:10.33070/etars.3.2019.02 fatcat:qusj7swlhreytbyjnvvkieimia