Advanced problem-based learning. The experience of the European universities participants to the TEMPUS MEDIS project

O.M. Galchonkov, N.V. Loziienko
2015 Trudy Odesskogo Politehničeskogo Universiteta  
Н.В. Лозієнко. Проблемно-орієнтоване навчання підвищеного типу. Досвід європейських університетів, які беруть участь в проекті TEMPUS MEDIS. На базі досвіду європейських університетів, які беруть участь у проекті TEMPUS MEDIS, висвітлено зміст проблемно-орієнтованого навчання та проблемноорієнтованого навчання підвищеного типу. Описано впровадження проблемно-орієнтованого навчання підвищеного типу в навчальний процес сучасних спеціалістів промислових систем управління. Авторами представлено
more » ... сний європейський досвід у сфері навчання сучасних спеціалістів промислових систем управління, отриманий в рамках виконання проекту MEDIS за програмою TEMPUS, в рамках якого п'ять європейських університетів діляться досвідом із шістьма університетами з Казахстану, Росії й України. Ключові слова: проблемно-орієнтоване навчання, промислові системи управління, модернізація навчальних курсів. O.M. Galchonkov, N.V. Loziienko. Advanced problem-based learning. The experience of the European universities participants to the TEMPUS MEDIS project. Based on the experience of the European universities participants to the TEMPUS MEDIS project contents of the problem-based learning and advanced problem-based learning are highlighted. Integration of the advanced problem-based learning in the modern industrial system control specialists training is described. Authors declared modern European experience in the field of modern industrial system control specialists training gained in the frames of TEMPUS MEDIS project within which five European universities shared their experience with six universities in Kazakhstan, Russia and Ukraine.
doi:10.15276/opu.2.46.2015.33 fatcat:cjzo4eiycjgmhozzkekgjj7qsm