Ionospheric response to acoustic influence according to data of DEMETER and Chibis-M microsatellites
Іоносферний відгук на акустичну дію за даними мікросупутників DEMETER та Chibis-M

Yu.O. Selivanov, Yu.G. Rapoport, O.K. Cheremnykh
2018 Kosmìčna nauka ì tehnologìâ  
у 2005 р. -ЛЦ ІКД спільно з ФМІ (з залученням мікросупутника DEMETER) були присвячені вивченню програмованого інфразвукового впливу на іоносферу Землі від акустичного джерела штучного походження. В даній роботі зосереджено увагу на вимірюваннях, виконаних вказаними супутниками під час активної дії наземного акустичного генератора. Дано описання специфіки експериментів, відповідних до цього методів аналізу даних, наведено деякі результати аналізу. Аналіз записів супутникових вимірювань
more » ... имірювань низькочастотних варіацій електричного та магнітного полів в іоносфері на висотах 420 км (МС «Чибис-М») та 710 км (MC DEMETER) дозволив виявити проходження супутників крізь локалізовані області збудження, що відрізняються від оточуючого середовища іншою просторово-часовою варіабельністю. Аналіз просторово-часових зв'язків, які існували під час експериментів, дозволив інтерпретувати деякі із знайдених подій як кандидатів до збуджень, викликаних дією акустичного випромінювання наземного керованого акустичного випромінювача. Аналіз даних виконувався за допомогою реалізацій методів ковзного нормованого медіанного абсолютного відхилення, вейвлетної ентропії у ковзному вікні та мультифрактального аналізу. Вироблено рекомендації щодо подальших етапів аналізу. Створене методичне та програмне забезпечення буде використано в дослідженнях космічного проекту «Іоносат-Мікро». Ключові слова: активні наземно-космічні експерименти, іоносфера, програмований інфразвуковий вплив, наземний акустичний генератор, сучасні методи аналізу даних.
doi:10.15407/knit2018.06.041 fatcat:bky6lq2ggbcj5a4fqdynmbst6u