Extracting narcotics from the poppy straw
O dobijanju droge iz makove slame - prilog jasnijem opredeljivanju krivičnog dela

Pavle Hadžić
2007 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
U tekstu je dato pojašnjenje elemenata krivičnog dela proizvodnje droge iz makove slame (suvih čaura maka). Analizirana mogućnost proizvodnje droge iz makove slame u realnim uslovima, neophodni elementi tog krivičnog dela, kao i način veštačenja (odgovarajuće metode analize) i neophodni sadržaj izveštaja veštaka u sudskim predmetima po ovom pitanju. Takođe je ukazano na način regulisanja ovog krivičnog dela u drugim pravnim sistemima.
doi:10.5937/gakv0708264h fatcat:vklrli3wvvepze5ifleyrdr3b4