Posterior Mikroftalmide Spektral Domain Optik Koherens Tomografi Bulguları

Emine Tınkır Kayıtmazbatır, Banu Turgut Öztürk, Hürkan Kerimoğlu, Ahmet Özkağnıcı, Süleyman Okudan
2014 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Bu olgu sunumunda iki posterior mikroftalmi olgusunun retinal "spectral domain" optik koherens tomografi (SD-OKT) bulguları sunulmaktadır. Bu amaçla uzağı net görememe şikayeti ile kliniğimize başvuran, yüksek hipermetropi saptanan beş ve yedi yaşlarındaki iki kardeşin bulguları incelendi. Posterior mikroftalmi tanısı konulan her iki olgunun biyomikroskopik ön segment muayenesi ve gonyoskopi bulguları doğal olarak saptandı ve aksiyel uzunlukları 17 mm'den kısa olarak ölçüldü. Fundus
more » ... Fundus muayenelerinde gözlenen papillomaküler katlantıların SD-OKT ile yapılan değerlendirmesinde katlantılara yalnız nörosensoriyel retinanın katıldığı izlendi. Katlantı altında intraretinal alanda yalnız birinci olguda bilateral kistler; subretinal alanda ise her iki olguda apeksi katlantı apeksi ile örtüşen üçgen şeklinde hiporeflektif alan gözlendi. SD-OKT posterior mikroftalmi olgularında tanı ve eşlik eden dejeneratif değişikliklerin takibinde yardımcı bir görüntüleme cihazıdır. Bu değişiklikler görme prognozu açısından da önemli olabilmektedir. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 240-2) Anah tar Ke li me ler: Optik koherens tomografi, posterior mikroftalmi, papillomaküler katlantı The retinal spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT) findings of two posterior microphthalmia cases are presented in this case report. For this purpose, the findings of two siblings aged five and seven years who presented to our clinic with the complain of far-sightedness and high hypermetropia were evaluated. Both cases diagnosed to have posterior microphthalmia demonstrated normal biomicroscopic anterior segment examination and gonioscopy findings and the axial lengths were measured to be shorter than 17mm. The SD-OCT analysis of papillomacular folds detected in fundus examination revealed contribution of only neurosensorial retina. Beneath the retinal fold, we observed bilateral cysts in the intraretinal area in one of the cases and a triangle-shaped hyporeflective space with an apex corresponding to that of the retinal fold in the subretinal area in both cases. SD-OCT is an adjunctive imaging tool for diagnosis and follow-up of degenerative changes in posterior microphthalmia. These changes may be also important for visual prognosis. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 240-2)
doi:10.4274/tjo.80764 fatcat:eqf6dgzaxjgr3cfdo4rcbnecg4