Ku spełnionej nadziei Kościoła

Andrzej Nowicki
2020
Integralną częścią środowiska uprawiającego refleksję teologiczną na poziomie akademickim jest od lat Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Spełnia właściwą sobie powinność naukową poprzez poszukiwanie prawdy, na którą istnieje zapotrzebowanie nie tylko ze strony członków Kościoła, bowiem potrzebuje ją znać właściwie każdy człowiek. Praca teologa pochylonego nad Objawieniem rozumianym jako Słowo Boga o sobie samym i ukazujące kondycję człowieka we wszechogarniającej optyce, jest nieustanną
more » ... ce, jest nieustanną próbą poszukiwania odpowiedzi na proste pytania stawiane od zawsze i równocześnie reakcją na nowe wyzwania współczesności w tym względzie. Kim jest człowiek i w jaki sposób każdy może najsensowniej wpisać się w bieg historii rodzaju ludzkiego? Nie wszystkie zasłyszane z otoczenia podpowiedzi rzeczywiście mu sprzyjają, jak choćby te, które w wierze religijnej upatrują zagrożenia ludzkiej osoby, zwłaszcza tego, co jest w niej konstytutywne: daru i zadania, a mianowicie wolności. Teologia jest czymś więcej niż tylko wiedzą. Jest mądrością, gdyż posiada -nie dla siebie samej rzecz jasna -i dysponuje wiarygodnym i uzasadnionym sensem w podstawowych sprawach interesujących człowieka. Zasadnicze problemy ludzkiego bytowania przedstawia w jasnym świetle, pozwalającym indywidualnie i we wspólnocie, bezpiecznie poruszać się po krętych ścieżkach życia do ostatecznego celu. Zabezpiecza go zwłaszcza tam, gdzie jest on wystawiony na największe niebezpieczeństwo i sam sobie nie może poradzić, czyli u podstaw rozumienia jego osoby. Myśl teologiczna staje więc po stronie zagrożonego człowieka, broniąc jego godności i wolności, uzasadnia w zgodnej relacji rozumu i wiary, że jedynie Bóg jest gwarantem autonomii osoby ludzkiej. Realizacji tego zadania -rozumianego jako intelektualna służba człowiekowi -od lat stara się sprostać "Wrocławski Przegląd Teologiczny". Artykuły zamieszczone w tym tomie świadczą wymownie, że ich Autorzy, przedstawiciele różnych środowisk teologicznych, podejmują w szerokim zakresie problematykę teologiczną. Teologia bowiem posiada rozmaite profile: rys pastoralny, gdy
doi:10.34839/wpt.2011.19.1.5-6 fatcat:my7bxuoi4bbxjow52u4dvnvclq