Podpułkownik Marian Chodacki "Maracz" i jego dziedzictwo

Mariusz Krzysztofiński
2020 Przeglad historyczno-wojskowy  
Trud odbudowy II Rzeczypospolitej po latach zaborów wymagał utworzenia od podstaw całego aparatu państwowego w postaci m.in. administracji, szkolnictwa, policji oraz sił zbrojnych. Zagrożenia stojące przed państwem polskim wymagały także zorganizowania odpowiednich struktur wywiadowczych. Publikacja autorstwa Dominika Smyrgały prezentuje sylwetkę ppłk. Mariana Chodackiego, oficera Wojska Polskiego, analityka wywiadu i dyplomaty. Co warte podkreślenia, Autor zaprezentował nie tylko drogę życiową
more » ... oficera, której ważną częścią była służba dla Rzeczypospolitej, lecz także jego dorobek analityczny odnoszący się do kluczowych wówczas dla państwa polskiego zagadnień. Omawiana książka zajmuje ważne miejsce wśród prac poświęconych dziejom polskiego wywiadu w latach 1918-1945. Publikacje te przybliżają jego organizację, metody i kierunki działania, jak również prezentują sylwetki służących w nim oficerów WP 1 . Badania te niejednokrotnie mają 1 Najistotniejsze publikacje dotyczące wspomnianej tematyki powstałe w ostatnich kilku latach to:
doi:10.32089/wbh.phw.2020.2(272).0007 fatcat:dwpq3lgvxzdj5dhohyntw7spea