Policijos pareigūnų sprendimų priėmimas kritinėmis aplinkybėmis

ARŪNĖ ŠALKAUSKAITĖ, GINTAUTAS VALICKAS, RAMUNĖ GRIKŠIENĖ, OSVALDAS RUKŠĖNAS
2015 Kriminologijos studijos  
Santrauka. Tyrimo tikslas -ištirti policijos pareigūnų sprendimų priėmimo ypatumus kritinėmis aplinkybėmis. Tyrime dalyvavo 103 policijos pareigūnai, atvykę į Lietuvos policijos mokyklos mokymus. Kritinės situacijos buvo sukuriamos, taikant lazerinių treniruoklių sistemą "AIS PRISimTM", tiriamieji pildė NEO PI-R asmenybės ir streso įveikos klausimynus, sprendimų priėmimo Aš efektyvumo skalę bei demografinių duomenų anketą. Pareigūnų patiriamas stresas buvo vertinamas, atsižvelgiant į hormono
more » ... tizolio kiekio pokyčius. Tyrimo rezultatai atskleidė šiuos svarbius momentus: a) pareigūnų sprendimų priėmimas kritinėmis aplinkybėmis yra susijęs su lytimi ir užimamomis pareigomis; b) pareigūnai dažniausiai taiko problemų sprendimo ir rečiausiai -emocinės iškrovos įveikos strategiją; c) pareigūnų sprendimų priėmimo Aš efektyvumas kritinėmis aplinkybėmis yra aukštesnis už vidutinį; d) geresnius priimamų sprendimų ir atliekamų veiksmų vertinimus (pagal visus kriterijus) gavo tie pareigūnai, kuriems būdingi žemi neurotizmo įverčiai. Pagrindiniai žodžiai: policijos pareigūnai, sprendimų priėmimas, kritinės aplinkybės, kortizolis. 31
doi:10.15388/crimlithuan.2015.0.8949 fatcat:ssyavyubwbh4rbiv3kguyn4tzm