Wielka łacińska formuła anatematyzmu – odrzucenia manicheizmu

Wincenty Myszor
2016 Vox Patrum  
nie dotyczy
doi:10.31743/vp.3536 fatcat:aroglcvar5g25f3jt3dynkmaba