A Case Report with Spontaneous Pneumomediastinum, Subcutaneous Emphysema and Pneumorrhachis after Viral Infection

Gürbüz Akçay, Ömer Faruk Yalçın, Özmert M. A. Özdemir, Selçuk Yüksel
2020 Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine  
Pnömomediastinum (PM) mediastende serbest hava olması olarak tanımlanır. Pnömoraşi (PR) terimi ise, spinal kanalda havanın varlığını tanımlar. Literatürde daha önce bildirilmiş az sayıda olgu vardır. Bu çalışmada şiddetli viral solunum yolu enfeksiyonuna bağlı öksürük atağı esnasında deri altı amfizemi gelişen ve radyolojik incelemede PM ile birlikte PR tespit edilen 4 yaşında çocuk olgu sunulmuş ve literatür eşliğinde tartışılmıştır.
doi:10.4274/cayd.galenos.2019.52533 fatcat:yy6altajnzhdxlomjpmiy7lg7y