A facile method to synthesize nanosized metal oxides from their corresponding bulk materials

Pinhua Zhang, Yingnan Wang, Yongming Sui, Chunzhong Wang, Bingbing Liu, Guangtian Zou, Bo Zou
2012 CrysteEngComm  
doi:10.1039/c2ce25398d fatcat:5w6rbtjd55bqbdit3kccaz3exm