Structure of BP3S monolayer on Au(111)

Li Bai, Wu Tai-Quan, Wang Chen-Chao, Jiang Ying
2016 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.65.216301 fatcat:t7dbxdw7ubgtnnbmvijsch654q