Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home

Muraczyńska Bożena, Majewska Gabriela, Baczewska Bożena, Kropornicka Beata, Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Łuczyk Robert, Bożena Muraczyńska, Gabriela Majewska, Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Robert Łuczyk (+10 others)
2016 unpublished
Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu = Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):322-337. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.200263 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4061 The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7
more » ... ISSN 2391-8306 7 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper. Streszczenie Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (HPN) stosuje się u osób, które z różnych przyczyn nie mogą odżywiać się w sposób naturalny. Ten sposób żywienia stosowany jest od ponad 30 lat, co znacznie obniża koszty leczenia, głównie ze względu na zmniejszenie kosztów hospitalizacji, jak i poprawę jakości życia tych pacjentów [16]. Celem pracy była ocena wpływu żywienia pozajelitowego na jakość życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu. Materiał i metody. Kwestionariusz ankiety wypełniło 107 pacjentów przebywających lub przyjeżdżających na badania kontrolne do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Warszawie. Grupę badaną stanowiły osoby w wieku od 19 do 78 lat. W badaniach
fatcat:fbbx4vu2zfel7ihyrtttc6qzta