EXPERIMENTAL RESEARCH ON REMOVING SUSPENDED SOLIDS AND AMMONIUM IONS FROM SLUDGE LIQUOR / SKENDINČIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR AMONIO JONŲ ŠALINIMO IŠ DUMBLO VANDENS EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI

Kasparas Gražinskas, Aušra Mažeikienė, Marina Valentukevičienė
2014 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
The article investigates the processes of removing suspended solids and ammonium ions from sludge liquor. Experimental research was carried out at the Water Management Department laboratory of Vilnius Gediminas Technical University applying an experimental bench made of filters equipped with the zeolites of a different fraction and other appliances. Laboratory testing looked at the use of natural sorbent zeolite for removing ammonium ions from sludge liquor mixing liquid with powdered zeolite
more » ... powdered zeolite and filtering through zeolite filter media. Research was carried out employing the particles of zeolite 1.0–1.5 mm; 2.0–2.5 mm; 2.5–3.15 mm in diameter. The highest efficiency of removing ammonium ions reached 76% and was obtained using zeolite particles 2.0–2.5 mm in diameter. Straipsnyje nagrinėjami skendinčiųjų medžiagų ir amonio jonų šalinimo iš dumblo skysčio procesai. Eksperimentiniai tyrimai buvo rengiami VGTU Vandentvarkos katedros laboratorijoje įrengtame eksperimentiniame stende, sudarytame iš filtrų, užpildytų skirtingos frakcijos ceolitų ir kitos įrangos. Laboratorinio tyrimo metu buvo nagrinėjama, kaip gamtinis sorbentas ceolitas naudojamas amonio jonams iš dumblo vandens šalinti, skystį maišant su ceolito milteliais ir filtruojant per ceolito užpildus. Tyrimai vykdyti naudojant 1,0–1,5 mm, 2,0–2,5 mm, 2,5–3,15 mm ceolito frakcijas. Šalinant amonio jonus iš dumblo skysčio, didžiausias efektyvumas, naudojant 2,0–2,5 mm frakcijos ceolitą, siekia 76 %.
doi:10.3846/mla.2014.63 fatcat:wtlr4zt4cnbgnd6ejnpi3b53oi