TCK'nun 142. Maddesi Üzerine Bilirkişi Raporları

HAFIZOĞULLARI Zeki
1988 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
doi:10.1501/sbfder_0000001497 fatcat:tyvzw6kokjhyvjsx6fwkgdn32e