A Case of Tinea Capitis Favosa Which Persists up to Adulthood

Serap Gunes Bilgili, Omer Calka, Ayse Serap Karadag, Necmettin Akdeniz
2012 Turk Dermatoloji Dergisi  
Tinea kapitis favosa genellikle Trichophyton schoenleinii'nin etken olduğu skutulum ile karakterize bir dermatofit enfeksiyonudur. Genellikle çocuklarda görülür fakat tedavi edilmezse yaşam boyu devam edebilir. Türkiye'de görülme sıklığı son yıllarda oldukça azalmıştır. Yanlış tanı ve tedavi nedeni ile 10 yıldır hastalığı devam etmekte olan 18 yaşındaki bayan hastaya tinea kapitis favosa tanısı konuldu. Terbinafin ile başarı ile tedavi edilen olgu nadir görülmesi nedeniyle bildirilmektedir.
more » ... ldirilmektedir. (Turk J Dermatol 2012; 6: 24-6) Abstract Tinea capitis favosa is a dermatophyte infection characterized by scutulum formation, and the causative agent is usually Trichophyton schoenleinii. It is seen most commonly in children, but may follow a lifelong course if remain untreated. The incidence has decreased considerably in recent years in Turkey. We report an 18-year-old female patient diagnosed with tinea capitis favosa. The disease had been present for 10 years owing to misdiagnosis and unsuccessful treatments. She was successfully treated with terbinafine. Since it is a rare condition we present this case. (Turk J Dermatol 2012; 6: 24-6)
doi:10.5152/tdd.2012.06 fatcat:7pcksvbctjhyhnuyre65pap4tu