Estimation of cucumber breeding accession performance created by gametic breeding

С. І. Кондратенко, О. П. Самовол, О. В. Сергієнко, Л. О. Радченко, Т. М. Замицька
2018 Plant Breeding and Seed Production  
the same time, at the existing specialized markets, Plant Production Institute named after VYa Yuriev of NAAS, as a model breeding center, presents 20 corn hybrids orientated both at the parochial market (Kharkivska region) and at the outer market (other regions of Ukraine). Of the 20 hybrids analyzed as model breeding objects in 11 regions of Ukraine in 2014-2017, Rusich, Kredit, Vympel MV, Varta MV, and Svitanok MV were distinguished over the monitoring period. Conclusions. The approaches
more » ... ented and the results obtained should be considered as components of the correction toolkit and algorithms for corn breeding programs and breeding innovation parameters. With this approach, enhanced coordination between corn breeding and marketing programs is achieved. ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ СЕЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ОГІРКА, СТВОРЕНИХ МЕТОДОМ ГАМЕТНОЇ СЕЛЕКЦІЇ Кондратенко С.І., Самовол О.П., Сергієнко О.В., Радченко Л.О., Замицька Т.М. Інститут овочівництва і баштанництва НААН, Україна Наведено дані оцінки ознак продуктивності семи селекційно цінних зразків огірка партенокарпічного типу (Cucumis sativus L.), створених методом гаметної селекції. Серед одержаного гаметофітного потомства виділено два зразки огірка, які за даною ознакою рослин були на рівні стандарту. Встановлено, що продуктивність гаметофітного потомства суттєво залежить від реакції вихідної лінії на термічну обробку пилку. Ключові слова: гаметофітне потомство, вихідна лінія огірка, ознака продуктивності, дисперсійний аналіз Вступ. У зв'язку зі змінами кліматичних умов, які відбуваються протягом останніх десятиріч, все більш актуальним питанням стає розробка нових підходів і прийомів створення стресотолерантного вихідного матеріалу в селекції сільськогосподарських видів рослин [1]. І в цьому аспекті особливого значення набуває вирішення методологічних питань, пов'язаних із підвищенням стійкості селекційно цінних генотипів овочевих видів рослин до високих денних позитивних температур [2] . Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Одним із шляхів підвищення стійкості овочевих рослин до температурного стресу є використання гаметофітного добору на жорсткому температурному фоні [3] . У продовж останніх семи років методом гаметної селекції в Інституті овочівництва і баштанництва НААН створено цінний вихідний матеріал для селекції томата [4, 5, 6] і кавуна [7] . При проведенні досліджень за основу було взято методику гаметофітного добору томата [2], яку потім було доопрацьовано для селекційно цінних генотипів кавуна з урахуванням температурних режимів та експозицій обробки пилку. З 2015 року в ІОБ НААН розпочато ґрунтовні дослідження з гаметної селекції огірка [8] . Як об'єкти досліджень використовували лінії партенокарпічного типу, які у селекційному процесі використовуються як батьківські та материнські компоненти гетерозисних гібридів. У 2015 році було отримано гаметофітне потомство від даних ліній, яке впродовж наступних 2016-2017 років досліджували за проявом ознак, які визначають структуру врожайності огірка. Однією з проблем, яка виникала при створенні жаростійких форм огірка, є зменшення продуктивності рослин гамето-
doi:10.30835/2413-7510.2018.134362 fatcat:2ewyxfjcrng53naexjaokakdey