Új utakon a világ közgazdaság-tudománya : Gondolatok D. N. McCloskey: Bourgeois Equality című monográfiája kapcsán

László Csaba
2016 Közgazdasági Szemle  
Közgazdasági szemle , lX iii. évf., 2016. július-augusztus (882-888. o.) új utakon a világ közgazdaság-tudománya gondolatok d. N. mcCloskey: Bourgeois equality című monográfiája kapcsán the universty of Chicago Press, Chicago-london, 2016, 787 o. a szerző a Chicagói egyetemen a közgazdaságtan, az angol nyelv és irodalom, a történelem és a kommunikáció kiemelt (distinguished) professzora. a nemzetközi közgazdasági élet egyik legnagyobb hatású és egyben legvitatottabb képviselője. e recenzió
more » ... kor honlapja szerint 17 könyv és 400 közlemény (könyvfejezet és folyóiratcikk) jelzi munkásságát. a közgazdaságtan terén a szerző gazdaságtörténészként tűnt fel, majd módszertani írások, a statisztika és az értelmező közgazdaság-tudomány (vagyis a közgazdaságtan mint retorika) témájában adott közre számos munkát. munkásságát a legtöbb -hasonló területen dolgozó -Nobel-díjasnál lényegesen nagyobb idézettség jellemzi, ami önmagában is jele annak, hogy felvetései a szakmát fölkavarják, vitára és továbbgondolásra késztetik. mcCloskey több tekintetben az ellentéte annak a -főként közgazdasági doktori iskolákban terjesztett -tévhitnek, miszerint samuelson, arrow és solow lényegében minden kérdést megoldott, ehhez még egy kis lucas és Blanchard kell csak, talán Barro is, és a világ már kerek, új ismereteknek és módszereknek többé tere nincs, különösen a minőségi tudományban nincs, hiszen a nagy kérdéseket az idézettek szerint lényegében megoldottuk. mcCloskey ezzel szemben vezéralakja -immár jó három évtizede -a samuelsoni technokratikus közgazdaság-értelmezéssel vitába szálló és a tudományterületet a társadalomtudományok területére visszaterelni kívánó irányzatnak. fontos dolog, hogy eközben maga is bekapcsolódik a módszertani vitákba -a Quarterly journal of economicstól a journal of economic literature-ön át az american economic Review-ig és számos könyv és fejezet szerzőjeként, amelyeket a vezető tudományos kiadók jelentettek meg szerte a világon. a jelenleg 73 éves szerző recenzált munkája az életművét összegző, egy évtized alatt megjelent -és két évtized munkásságát szintetizáló -kötet. a szintén a Chicagói egyetem kiadójának gondozásában megjelent Burgois virtue (2006) és a Burgois dignity (2010) után a trilógiát lezáró harmadik kötet azt a -tudományágunkat kezdetektől foglalkoztató -kérdést elemzi kimerítő módon, hogy mi az oka a vagyon és a jövedelem rendkívül egyenlőtlen a kézirat első változata 2016. május 13-án érkezett szerkesztőségünkbe. dOi: http://dx.
doi:10.18414/ksz.2016.7-8.882 fatcat:iyn6upfjgne3xejoziio3yyfly