Universitetų reforma: save ugdančios organizacijos koncepcija ir jos realizavimo reikšmė

Palmira Jucevičienė
2016 Acta Paedagogica Vilnensia  
Dvidešimtojo amžiaus antroji pusė į pasaulio aukštojo mokslo istoriją įeis kaip intensyvių reformų laikas. Pagrindine aukštojo mokslo modernizavimo prielaida tapo postindustrinė aplinka. Straipsnyje aptariami pagrindiniai aukštojo mokslo modernizacijos principai ir svarbiausi modernaus universiteto bruožai. Universitetų modernizacija aptariama organizaciniame kontekste. Šio proceso supratimui praverstų švietimo orgzanizacijų teorija Pateikiama švietimo orgzanizacijos teorijos pagrindinė idėja
more » ... apibrėžimas. Atliekamam tyrimui pasirinktas Kauno technologijos universiteto Administravimo fakultetas – nauja, intensyviai besivystanti, struktūra. šis fakultetas buvo pasmnktas siekiant gauti pirminį apyttikrį Lietuvos šiuolaikinės akademinės struktūros, kaip save ugdančios organizacijos kokybinį vaizdą. Paskutiniame skirsnyje pateikiami fakultete atlikto tyrimo rezultatai.
doi:10.15388/actpaed.1996.03.9386 fatcat:utkcoc7mz5hkbcznhrztr3gupm