Menedžerske šole

Danica Purg
1995 AS: Andragoška Spoznanja  
Menedžerske šole so se pojavile v svetu pred približno sto leti v ZDA, od tam pa so se razširile v zahodno in v srednjo Evropo. V srednji in zahodni Evropi smo nekaj časa sledili ameriškemu modelu, vendar postaja vse bolj jasno, da potrebujemo šole, ki bodo ponujale v prakso usmerjen študij, uporaben za danes in jutri. Menedžerske šole v Ameriki so zašle v krizo, ker so njihovi programi preveč akademski in ker v večini primerov izobražujejo študente, ki še nimajo delovnih izkušenj. Največji
more » ... ušenj. Največji problem razvoja menedžmenta predstavlja premajhno število usposobljenih profesorjev. Center Brdo, edina menedžerska šola v Sloveniji, problem usposobljenosti profesorjev rešuje na ta način, da je pritegnila iz sveta skupino uglednih profesorjev, obenem pa vzgaja generacijo svojih učiteljev. Pri Centru Brdo je tudi sedež Združenja managerskih šol Srednje in Vzhodne Evrope (CEEMAN), v katero je vključenih 51 menedžerskih šol. Namen Združenja je pospešiti razvoj menedžmenta, povezovati dejavnost šol in skrbeti za kakovost menedžerskih programov izobraževanja.
doi:10.4312/as.1.1-2.25-33 fatcat:a2yvcenrxrfnxcakpaaw7vrffa