N-Asetilsistein (NAC)'in Dondurulmuş-Çözdürülmüş Tuj Koçu Spermasının Kalitesi Üzerine Etkisi
Effect of N-Acetylcysteine (NAC) on Post-thaw Semen Quality of Tushin Rams

Umut Çağin ARI, Recai KULAKSIZ, Yavuz ÖZTÜRKLER, Necdet Cankat LEHİMCİOĞLU, Savaş YILDIZ
2016 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
The aim of the present study was to investigate the effect of N-acetylcysteine (NAC) on freezability of Tushin ram semen. Ejaculates from four Tushin rams were collected with artificial vagina and then pooled. Pooled semen was divided into four aliquots to be diluted with skim milk-based-egg yolk-glycerol (SEG) extender supplemented with various concentrations of NAC (0, 0.25, 0.5 and 0.75 mM). The semen was loaded into 0.25 mL straws, equilibrated (at 4°C for 2 h), frozen in liquid nitrogen
more » ... liquid nitrogen (LN) vapour (at -120°C for 15 min) and stored in LN (-196°C). After thawing (at 37°C for 1 min), sperm motility, dead-live ratio, morphology, abnormal acrosome and membrane integrity (HOST) were evaluated. Results showed that 0.75 mM NAC has detrimental effects on motility, compared to the other three NAC doses evaluated (P<0.05). Membrane integrity was higher in 0.25 and 0.5 mM NACs. There was significant differences in semen viability among NAC doses (P<0.05). In conclusion, higher doses of NAC, especially used with SEG extender, may have some detrimental effects on freezability of ram semen. Moreover, although modest doses of NAC slightly improved freezability of Tushin ram semen. Özet Çalışmanın amacı, Tuj koç spermasının dondurulabilirliği üzerine N-asetil sistein (NAC)'in etkisini araştırmaktı. Dört tuj koçundan suni vajen ile alınan sperma birleştirildi. Karışım sperma dört eşit hacme bölündü ve 0 mM, 0.25 mM, 0.5 mM ve 0.75 mM NAC içeren yağsız süt yumurta sarısı ve gliserollü sulandırıcı ile sulandırıldı. Sperma 0.25 mL'lik payetlere çekildi, ekilibre edidi (4°C'de 2 saat), sıvı azot buharında donduruldu (-120°C'de 15 dak.) ve sıvı azot (-196°C) içinde saklandı. Çözüm (37°C'de 1 dak.) sonrası, sperm motilitesi, ölücanlı oranı, morfolojisi, anormal akrozom ve membrane bütünlüğü (HOST) değerlendirildi. Sonuçlar, 0.75 Mm NAC'ın, diğer NAC dozları ile karşılaştırıldığında, motilite üzerine olumsuz etkilere sahip olduğunu gösterdi (P<0.05). Membran bütünlüğü 0.25 ve 0.5 mM NAC derişimlerinde en yüksekti (P<0.05). Ayrıca, NAC dozları arasında, sperma canlılığı açısından önemli farklar da belirlendi (P<0.05). NAC'ın yüksek dozlarının, düşük dozları dondurulabilirliği bir miktar iyileştirse de, özellikle sütlü sulandırıcılarla kullanıldığında, koç spermasının dondurulabilirliği üzerine bazı olumsuz etkileri olabileceği sonucuna varıldı.
doi:10.9775/kvfd.2016.15558 fatcat:selv4x75cveynknqb2zetof3dq