Financial Decentralization in Ukraine and Its Prospects
Фінансова децентралізація в Україні та її перспективи

S. O. Kovalenko, Kharkiv Institute of Finance of the Kyiv National University of Trade and Economics
2019 Bìznes Inform  
2019 КОВАЛЕНКО С. О. УДК 336.143.21 JEL: E60; G38; H72 Коваленко С. О. Фінансова децентралізація в Україні та її перспективи Метою статті є дослідження досвіду проведення й визначення основних результатів фінансової децентралізації, їх оцінка, виявлення проблем і розроблення рекомендацій щодо їх розв'язання в сучасних умовах. Проаналізовано сучасний стан розвитку регіонів, акцентовано увагу на основних етапах проведення реформи децентралізації та необхідності складання перспективного плану,
more » ... ективного плану, який за своєю суттю являє бачення державою ефективного територіального устрою на базовому рівні в межах відповідної області. Поряд з цим проведено аналіз інформації щодо об'єднання територіальних громад за 2015-2018 рр., проаналізовано динаміку надходжень власних доходів бюджетів об'єднаних територіальних громад за період проведення реформи. Окреслено позитивні зрушення та зазначено недоліки реформування. Запропоновано звернути увагу на застосування кластерного підходу до організації виробництва; зниження рівня безробіття в областях; розв'язок соціальних і внутрішніх регіональних проблем за рахунок отриманих власних доходів, враховуючи при цьому ймовірний рівень середньострокового фінансового розвитку кожного регіону, а також налагодити державний нагляд за законністю прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Ключові слова: децентралізація, об'єднана територіальна громада, органи місцевого самоврядування, місцеві бюджети. Коваленко Світлана Олександрівна -кандидат економічних наук, доцент кафедри державних фінансів, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пер.
doi:10.32983/2222-4459-2019-4-300-306 fatcat:6wqhpptjwnaqfgp7w7ygxhixna