VALSTYBĖ, MAŽESNĖ UŽ SAVO TERITORIJĄ. KOVOS DĖL VALSTYBINIO TAPATUMO ŠALČININKŲ KRAŠTE

Marija Norkūnaitė
2016 Politologija  
Straipsnyje nagrinėjama politinė situacija Šalčininkų rajone. Daroma prielaida, kad nacionaliniu mastu egzistuojantis vienos tautinės mažumos problematikos naratyvas supaprastina tenykštę tikrovę. Šalčininkų krašto visuomenei būdingi bruožai ir jaučiamas palankumas rytinėms Lietuvos kai­mynėms verčia suabejoti ten palaikomu lenkiškumu. Pietryčių Lietuvoje yra kurstomas nuolatinis konfliktas ir kuriamas valstybei nepalankus tapatumas, tačiau nėra aišku, kokie veikėjai ir kokio pobūdžio galia
more » ... pobūdžio galia pasitelkiama šiam tikslui įgyvendinti. Atliktas tyrimas Šalčininkų mieste leidžia identifikuoti pagrindinius veikėjus, diegiančius alternatyvią reikšmių sistemą bei ribojan­čius valstybės pajėgumus diegti bendrą valstybinį tapatumą rajono visuome­nėje; atskleidžia vietinių veikėjų pasitelkiamą kontrolės išlaikymo mecha­nizmą, apimantį dvi priemonių kategorijas: 1) administracinį ir materialinį pajėgumą bei 2) simbolinius išteklius.
doi:10.15388/polit.2016.2.10105 fatcat:oiqmnflmyvahlpnra7562t2bsi