Sigorta Sektöründe Sahte Hasarların Tahmini İçin Geliştirilen Makine Öğrenmesi Modellerinin Kıyaslanması

Özgür Erkut ŞAHİN, Serkan AYVAZ, Engin ÇALIMFİDAN
2020 Bilişim Teknolojileri Dergisi  
Özet-Araştırmanın amacı, sigorta sektöründe kasko sigortası için sahte hasarların tespitinde hasar dosyası incelemelerine yardımcı olabilecek makine öğrenmesi modelleri geliştirmektir. Bu çalışmada özel bir sigorta şirketinin kasko sigortasına ait hasar verileri kullanılmıştır. Model oluşturulmasında k-en yakın komşuluk, karar ağaçları, lojistik regresyon, yapay sinir ağ algoritmaları denenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda makine öğrenimi yöntemlerinin kullanımının suistimali
more » ... uistimali hasarların tespiti için hasar ekiplerine ve sigorta şirketlerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler-Sigorta sektörü, kasko sigortası, suistimal tespiti, sahte hasar tahmini, veri analizi, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları. Abstract-The aim of this research is to develop machine learning models that can assist in the investigation of automobile insurance claims by detecting counterfeit damages filed in the insurance industry. In this study, automobile insurance claims data belonging to a private insurance company is used for analysis. The k-nearest neighborhood, decision trees, logistic regression, and artificial neural network algorithms have been explored in data modeling. Based on the research results, it is observed that the use of machine learning methods can help claims investigation teams and insurance companies to detect fraudulent activities.
doi:10.17671/gazibtd.543265 fatcat:az5qpulc3vhl5desu3vfm7pb6a