Okul Öncesi Dönemde Toplumsal Yaşam Becerilerinin Kazandırılmasında Yaratıcı Dramanın Kullanımı

İsmail Güven
2006 Yaratıcı Drama Dergisi  
Ö zet Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitimde toplamsal yaşam becerilerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler ve yaratıcı drama çalışmalarının bu etkinliklerde kullanılmasını tartışmak tır. Yaratıcı drama, kendine özgü teknikler ve çalışma biçimiyle, çocukların doğal dili olan oyunu da kullanarak, toplumsal yaşam becerilerine yönelik etkinliklerin ele alınıp işlen mesinde okul öncesi dönemde en iyi işe koşulabilecek çok yönlü bir alandır. Okul öncesi dönem, sosyal açıdan çocuğun toplumla
more » ... çocuğun toplumla karşılaştığı, form al ilişkilerin oluştuğu dönemdir. Bu dönemde çocuk, sosyal etkileşim ve iletişimi ilk kez aile ortamından daha katı ve kurallara uygun biçimde gerçekleştirir. Okul öncesi dönemdeki yaratıcı drama çalışmaları çocukların yeni karşılaştıkları bu dünyaya uyum gösterebilmeleri için doğaçlama yarattıkları ürünleri ve ifade biçimlerini içermektedir. Çocuklar yaratıcı drama çalışmalarında, müzik, öykü ve farklı etkinliklerle toplumsal konu ve olaylara ilişkin Önemli yaşantılar elde etmeye başlarlar. Yaratıcı drama çalışmalarındaki bu yaşantılar çocuğun başkalarıyla daha sağlıklı ve etkili biçimde iş birliğine girme ve iletişim kurma becerilerine katkıda bulunur. Çocuklar, farklı yaratıcı drama ortamlarında duygu ve düşüncelerini farklı semboller kullanarak ifade ede bilirler. Doğaçlama, müzik ve drama oyunları, içinde yaşadıkları dünyaya ilişkin ilgilerini artırır ve düşüncelerini fa rklı biçimde ifade etmelerine olanak sağlar. A n a h ta r sö z cü k le r: Sosyal aktivite, okul öncesi, eğitim programı, yaratıcı drama, erken çocukluk A b s tra c t
doi:10.21612/yader.2006.008 fatcat:ryn6625x75cnri5bl6bflza5ym