Spesifik Olmayan Deri Bulgularının Eşlik Ettiği Üç Orofaringeal Tularemi Olgusu

Özgül Muştu Koryürek, Arzu Karataş, Nermin Boyraz, H.Meral Ekşioğlu
2013 Turk Dermatoloji Dergisi  
Özet Tularemia is a zoonotic infection caused by Francisella tularensis. Oropharyngeal tularemia is the most common form of disease in our country, which spreads by intake of contaminated water or food. We presented 3 oropharengeal tularemia cases with cutaneous signs. The patients with oral and/or pharangeal ulcers or sore throat, especially when the disease does not respond to beta lactam antibiotics, the skin of patient must be examined carefully and tularemia must be one of the differantial
more » ... of the differantial diagnosis. Abstract Tularemi, Franciella tularensis'in neden olduğu bir zoonozdur. Hastalığın ülkemizde en sık görülen formu kontamine su ve gıdaların alımıyla bulaşan orofaringeal formdur. Burada deri bulgularının eşlik ettiği 3 tularemi olgusu sunulmuştur. Oral mukoza veya farinkste ağrı ve/veya ülserle başvuran hastalarda, özellikle de hastalık beta-laktam antibiyotiklere yanıt vermiyorsa, deri bulguları dikkatle değerlendirilmeli ve ayırıcı tanıda tularemi mutlaka düşünülmelidir. Anahtar kelimeler: Franciella tularensis, orofaringeal tularemi, deri bulguları
doi:10.4274/tdd.1057 fatcat:4zslix3xwnbydhc4f3ymdf72ni