Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Önleyici Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi

Bülbin SUCUOĞLU, Pınar ÜNSAL, Osman ÖZOKÇU
2001 Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi  
5 (2) 52 farklılaşmadığı bulunmuştur. Araştırma bulguları ülkemizde kaynaştırma uygulamalarına ilişkin problemler açısından tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma ortamları, öğretmenler, sınıf yönetimi, önleyici sınıf yönetimi becerileri Abstract The purpose of this study is to evaluate proactive classroom managament skills of the teachers working in the inclusive classrooms. 59 teachers from one private and one state school participated in this study and are separated to two groups.
more » ... d to two groups. First group consists of the teachers who experienced more problem behaviors in their classrooms and attributed these problem behaviors to the characteristic of the children. On the other hand, second group of teachers experienced less problem behaviors and can make accomodations and modifications in their classroom environment to control the behaviors. Proactive Classroom Managament Skills Checklist included teaching and getting ready for teaching scales, was used for assessing managament skills of the teachers. Analysis of the data showed that the teacher who have more problems in their classroom have less total score and teaching skills score than the other group. There was no significant differences in preparing for teaching skills scale scores of the two group of teachers. Also the total scores and the both subscale scores of the teachers were not differentiated according to education of the teachers and the type of the school they work. Results are discussed in terms of the problems of the mainstreaming implementations in Turkey.
doi:10.1501/ozlegt_0000000079 fatcat:kagv3y7fgrhdzomtbvi2d6y2ui