Słowo o Słowie o Stalinie Władysława Broniewskiego

Roman Bobryk
2020 Zbornik Matice srpske za slavistiku. Slavisticeskij sbornik  
Poemat Słowo o Stalinie uznawany jest za klasyczny przykład poezji polskiego socrealizmu. Powstał on na potrzeby antologii utworów dedykowanych sowieckiemu przywódcy z okazji jego siedemdziesiątych urodzin. Niemal od razu zyskał dużą popularność i był wielokrotnie przedrukowywany w czasopismach oraz jako odrębna publikacja, a do jego słów powstała kantata na chór męski z muzyką Alfreda Gradsteina. Wbrew opinii niektórych badaczy, którzy widzą w utworze próbę przedstawienia szerokiej perspektywy
more » ... erokiej perspektywy dziejowej, poemat jest dziełem o wyraźnym nastawieniu panegirycznym. Tym co odróżnia go od "tradycyjnych" form panegirycznych jest konstruowanie opowieści o bohaterze za pomocą serii metonimicznych nawiązań. W swoim panegiryzmie potrafi Broniewski posunąć się do utożsamienia Stalina i rewolucji. Słowa kluczowe: Władysław Broniewski, Josif Stalin, socrealizm, poezja panegiryczna, rewolucja. The poem A few words on Stalin is considered a classic example of Polish socialist realist poetry. It was written for an anthology dedicated to the Soviet leader to celebrate his seventieth birthday. The poem was almost an immediate success and was reprinted in magazines and separately. It was set to the music of Alfred Gradstein to create a cantata for male choir. Some researchers see in the work an attempt to provide a broad historical perspective; however, the poem is clearly of a panegyric nature. What sets it apart from the "traditional" panegyric forms is the construction of its story, which follows a character through a series of metonymic references. In his adulation Broniewski goes so far as to equate Stalin with revolution.
doi:10.18485/ms_zmss.2020.97.10 fatcat:ivlb4joskfaujcpitdkk5osube